Podstawowe parametry listy płac

Podczas tworzenia listy płac, program automatycznie pobiera dane z kartoteki pracownika oraz wskaźników finansowych.

W kartotece pracownika oprócz Stawki zaszeregowania podajemy informacje na temat kosztów uzyskania przychodu oraz należnej uldze podatkowej.Składniki listy płac

Strzałkami oznaczono pozycje pobierane do listy płac.


Wskaźniki finansowe KPiR

Parametry kwotowe należy zdefiniować w oknie Menu/Kartoteki/Wskaźniki finansowe/Roczne.


Składki ZUS pracownika

Składki ZUS pracownika obliczane są na podstawie wartości zdefiniowanych w oknie Menu/Kartoteki/Wskaźniki finansowe/Okresowe