Eksport do Płatnika ZUS

Użytkownicy prowadzący jednoosobową działalność lub spółki mogą tworzyć deklaracje rozliczeniowe RCA i DRA. Użytkownicy posiadający licencję na moduł Płace, mogą dodatkowo tworzyć RCA i RSA dla pracowników, na podstawie zaksięgowanych list płac


Składki ZUS wspólnika

Na potrzeby eksportu danych Pracodawcy, zmodyfikowano okno Wspólnicy. Należy wypełnić dodatkowe dane w zakładce ZUS dla każdego Wspólnika.


Płatnik ZUS

Funkcja tworzenia deklaracji rozliczeniowych ZUS znajduje się w Menu/Rozliczenia/Płatnik ZUS. Dodano również nowy „kafelek” na stronie głównej w sekcji Płatności.

W oknie kreatora podajemy tylko miesiąc rozliczenia i datę utworzenia deklaracji. Dodatkowe opcje służą do wyłączenia deklaracji RCA wspólników (jeżeli chcemy utworzyć tylko rozliczenia dla pracowników), oraz wyłączenia RSA (świadczeń pracowników).


Podgląd KEDU XML

Kolejny krok przedstawia strukturę pliku XML wg formatu Płatnika ZUS.


XML KEDU ZUS

W ostatnim kroku należy podać nazwę pliku i zapisać.


Termin przesyłania deklaracji ZUS

W Parametrach Systemu należy jeszcze określić „Termin przesyłania deklaracji ZUS” oraz domyślny katalog dla tworzonych plików XML.

Po utworzeniu pliku można wykonać import z poziomu Programu Płatnika ZUS.