Księgowanie remanentu do KPiR

W dwóch poprzednich wpisach opisano metodę tworzenia dokumentów wewnętrznych i kojarzenie ich z zapisami Księgi Podatkowej.

Podobną metodę zastosujemy do zarejestrowania Remanentu.

Opis

W oknie Księgi dostępny jest przycisk do zarejestrowania nowego Remanentu (oznaczony strzałką).

W otwartym oknie dialogowym, w polu [Numer dokumentu] otwieramy listę z dokumentami wewnętrznymi i kojarzymy wpis z Arkuszem Kalkulacyjnym. Analogicznie jak wcześniej robiliśmy to w dokumentach typu [Nota własna].Opis

Remanenty oznaczone są nową ikoną w kolumnie [Typ]. W kolumnie [DW] mamy skojarzenie z Arkuszem kalkulacyjnym, który z tej pozycji możemy otworzyć klawiszem [F6].Opis

A przykładowy arkusz może wyglądać tak…


Arkusze Inwentaryzacyjne można wykonywać i przechowywać bezpośrednio w programie Księga Express STD, podpinając je pod odpowiednie zapisy w PKPiR.


Jeśli korzystasz z programu magazynowego, który potrafi wykonać inwentaryzację i zapisać ją do pliku XLS lub CSV, to wystarczy załadować taki plik i zapisać do bazy. Wcześniej można go poddać obróbce graficznej za pomocą bogatych narzędzi wbudowanego Arkusza Kalkulacyjnego.