Rozliczenie Przebiegu Pojazdów

W jednej opcji Menu znajduje się cała funkcjonalność dotycząca Ewidencji i rozliczania pojazdów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma potrzeby szukania stawek, tras pojazdów, księgowania, itp. Wszystko pod ręką w jednym miejscu.

Ewidencja pojazdów

Funkcja znajduje się w Menu/PKPiR/Ewidencja pojazdówStawki eksploatacji pojazdów

Każda funkcja, to oddzielna zakładka widoczna z prawej strony. Pierwsza z nich pozwala na definicję stawek za 1 km. Domyślne stawki obowiązujące od 14-11-2007 są już zdefiniowane w systemie.Lista pojazdów

Druga zakładka zawiera Listę pojazdówOkno dialogowe rejestrowania nowego pojazdu

Okno dialogowe rejestrowania nowego pojazdulista tras przejazdu pojazdów

Trzecia zakładka zawiera definicję tras przejazdu. W celu ułatwienia rejestrowania przebiegu, można zdefiniować własną listę, do której można się później odwołać. Definicja tras nie jest obowiązkowa, ale przyśpiesza rejestrowanie przebiegu.Ewidencja przebiegu pojazdów

Ewidencja przebiegu pojazdów.Ewidencja przebiegu pojazdów

Przed rozpoczęciem ewidencji należy wybrać pojazd z listy, co widać na zdjęciu. Lista może być zaprezentowana z dodatkowym widokiem uwag zarejestrowanych do danego zapisu.Okno dialogowe do zarejestrowania wpisu w Ewidencji Przebiegu Pojazdów

Okno dialogowe do zarejestrowania wpisu w Ewidencji Przebiegu Pojazdów. W polu kod trasy, można wybrać pozycję z listy (strzałka w dół lub [F4]). Taka lista widoczna jest na zdjęciu. Można też za pomocą drugiego przycisku lub klawisza [F12] otworzyć listę w nowym oknie, które umożliwia dopisywanie i edycję tras z tego poziomu.Ewidencja wydatków pojazdów

Kolejna zakładka do rejestrowania Wydatków związanych z pojazdem wykorzystywanym w firmie.Rozliczenie ewidencji przebiegu i wydatków pojazdów

Ostatnia opcja umożliwia Rozliczenie ewidencji przebiegu, podliczenie Wydatków i automatyczne Księgowanie wyliczonych kosztów do PKPiR. Obliczenia wykonywane są narastająco dla poszczególnych miesięcy, przycisk [Oblicz].Rozliczenie ewidencji przebiegu i wydatków pojazdów

Widok po obliczeniu 4 miesięcy. Zapisy mamy tylko w kwietniu, dlatego pierwsze 3 miesiące są zerowe. Każdy samochód obliczany jest oddzielnie. Po wykonaniu rozliczenia za dany miesiąc wykonujemy opcję [Zapisz do KPiR]. Do księgowania mamy łączną kwotę 721,40 składającą się z dwóch pozycji: 200,00 oraz 521,40.Potwierdzenie księgowania ewidencji przebiegu i wydatków pojazdów

Potwierdzenie księgowania.Widok zapisów KPiR

Widok zapisów PKPiR. Ostatnie dwa rekordy zostały zaksięgowane automatycznie w poprzednim kroku. Każdy samochód księgowany jest oddzielnie.Okno dialogowe zaksięgowanego automatycznie rozliczenia pojazdu

Okno dialogowe zaksięgowanego automatycznie rozliczenia pojazdu.W oknie Rozliczenia pojazdu widać połączenia z zapisami PKPiR

W oknie Rozliczenia widać połączenia z zapisami PKPiR.Wydruk ewidencji przebiegu

Wydruk ewidencji przebiegu za pomocą projektu. Każdy wydruk w programie można dostosować do własnych potrzeb za pomocą wbudowanego generatora raportów.