e-Deklaracje bez podpisu cyfrowego

Dotychczas w naszych programach można było tworzyć i wysyłać e-Deklaracje tylko z kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Z tej funkcji chętnie korzystają większe firmy oraz Biura Rachunkowe. Jednoosobowe Firmy rzadko posiadają karty z podpisem cyfrowym, co uniemożliwiało im skorzystanie z tej przydatnej funkcjonalności.

Od wersji 16.03.23 Księga Express STD posiada funkcję podpisu e-Deklaracji za pomocą Danych Autoryzacyjnych podatnika. Teraz e-Deklarację może utworzyć i wysłać każdy podmiot bez potrzeby instalowania „Wtyczek” i innych „dodatków”. Cały proces podpisu i wysyłania zapewnia program Księga Express.


Kwota autoryzacji e-Deklaracji

Kwotę autoryzacji należy wprowadzić w Parametrach Systemu. Pozostałe dane (Imię, Nazwisko, Datę urodzenia i NIP) pobierane są z okna Dane Firmy.


Kreator wysyłania e-Deklaracji

Kreator wysyłania e-Deklaracji otwieramy w oknie PKPiR/Deklaracje Podatkowe za pomocą przycisku [e-Deklaracja], po wskazaniu utworzonej wcześniej deklaracji np. VAT-7.


Kreator wysyłania e-Deklaracji

W pierwszym kroku nie musimy nic zmieniać, wybieramy [Następny].

Za pomocą opcji [zmień] można wybrać Bramkę testową zamiast domyślnego Serwera produkcyjnego. Bramka Testowa służy tylko do testowania funkcji programu i sporządzonej deklaracji. Wysłany w ten sposób dokument nie oznacza złożenia deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym!

W celu wysyłania dokumentów testowych na Bramkę Testową musimy wcześniej zainstalować odpowiedni Certyfikat do magazynu [Zaufane osoby].


Kwoty przychodu, która służy do Podpisu deklaracji podatkowej

Podpowiedź na temat Kwoty przychodu, która służy do Podpisu naszej deklaracji.


dokument w formacie XML e-Deklaracji

Utworzony dokument w formacie XML zgodnie ze specyfikacją MF.


Dane autoryzacyjne e-Deklaracji

Pozostała część dokumentu prezentująca Dane autoryzacyjne.


wysyłamy deklarację do właściwego Urzędu Skarbowego

Za pomocą przycisku [Wyślij] wysyłamy deklarację do właściwego Urzędu Skarbowego. W przykładzie wysyłamy do Bramki Testowej.


Numer Referencyjny e-Deklaracji

Dokument został wysłany, otrzymał swój Numer Referencyjny z Urzędu Skarbowego. Zamykamy kreator.


UPO

Po kilku godzinach dla wysłanej deklaracji będzie gotowe potwierdzenie UPO, które musimy pobrać w celu upewnienia się, że deklaracja została prawidłowo przyjęta przez Urząd Skarbowy.


Pobierz UPO

Przyciskiem [Pobierz UPO] odbieramy potwierdzenie.


UPO status 200

Dokument prawidłowo przetworzony i przyjęty MUSI mieć status 200.


szczegóły UPO

W kolejnym kroku kreatora widać szczegóły UPO.


Wydruk UPO wizualizacja

Wydruk UPO


status e-deklaracji

Prawidłowy status 200 widoczny jest w dedykowanej kolumnie na liście deklaracji podatkowych. Wykrzyknik w kolumnie [Br] oznacza Bramkę Testową.


Wydruk deklaracji VAT7 zawiera Numer Referencyjny e-Deklaracji

Wydruk deklaracji VAT7 zawiera Numer Referencyjny e-Deklaracji, który został nadany przez Urząd Skarbowy po wysłaniu formularza XML.

Cały proces utworzenia i wysłania/potwierdzenia e-Deklaracji sprowadza się tylko do kilku kliknięć myszką. Wszystkie funkcje wykonamy bezpośrednio w programie Księga Express STD, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania